Abdulhamid neden savaşmadı

SULTAN ll. ABDÜLHAMİD VE SALÂHUDDÎN İBN-Ü MEVLÂNÂ SİRÂCÜDDÎN (K.S.)

Özbekistan'ın Nemangan şehrine bağlı Tus kasabasından olan Salâhuddin ibnü Mevlana Sirâcüddîn (k.s.) hazretleri birçok kere İstanbul'a gelmiş ve Sultan II. Abdülhamid Hân'la görüşmüştür.

Kendisine Nakşibendî usûlünü öğretmiş ve siyâsî mevzûlarda da tavsiyelerde bulunmuştur.

Târihe 31 Mart vak'ası olarak geçen ve Sultan Abdülhamid'i tahttan indirmek için Selanik'ten yola çıkan Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelmesinden önce Sultan II. Abdülhamid'e "Bunlara karşı koyma. Önce durdurabilirsin; fakat bu ittihatçılar ve masonlar arkalarında bulunan İngiliz ve Rus desteği ile daha güçlü olarak karşına çıkarlar. Müslümanlar için çok daha kötü olur. Daha çok Müslüman kanının akmasına sebep olursun." şeklinde tavsiyede bulunmuştur.

sponsorlu bağlantılar

İçeriği paylaş